Marianne Sinot (voorzitter Raad van Bestuur Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) en Meinard Dijkstra (directeur/ bestuurder Spiekr) schudden elkaar vandaag, 26 januari 2023, de hand voor een vruchtbare samenwerking. Ook hebben ze een intentieverklaring ondertekend. Beide organisaties hebben de handen ineengeslagen om te voorzien in Fries scholingsaanbod voor het toepassen van de meldcode in de kinderopvang en het onderwijs.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en Spiekr bundelen krachten voor scholingsaanbod kinderopvang en onderwijs om kindermishandeling eerder te herkennen en te signaleren
Meinard Dijkstra en Marianne Sinot

De kinderopvang en het onderwijs spelen een belangrijke rol bij het eerder herkennen en signaleren van kindermishandeling. Thuis veilig opgroeien is een belangrijke voorwaarde om kinderen de mogelijkheid te bieden zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Gemiddeld is 1 op de 30 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook getuige zijn van huiselijk geweld, verwaarlozing en felle echtscheidingsstrijd valt eronder. In 2021 kwamen er bij Veilig Thuis Friesland (onderdeel van Regiecentrum) in totaal 3693 adviesvragen binnen van professionals, waarvan 46 van de kinderopvang en 224 keer door het basisonderwijs. Van de in totaal 3912 meldingen waren er 7 meldingen van de kinderopvang en 80 meldingen van het basisonderwijs. De genoemde cijfers staan niet in verhouding met het aantal kinderen in onveilige situaties en vraagt om actieve benadering en vergroten van bewustwording op het thema.

Door het bundelen van de krachten gaan het Regiecentrum en Spiekr samen aan de slag met het maken van scholingsaanbod voor pedagogische professionals. Dit aanbod vergroot de kennis en vaardigheden over het herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld, verbetert het werken met de meldcode, maakt helder wat de rol van Veilig Thuis is en verlaagt de drempel om advies te vragen en/of een melding te doen. Inmiddels zijn de eerste 300 aanmeldingen voor de meldcode e-learning een feit.