Wat gebeurt er als ik bel?

We luisteren naar je verhaal

Je krijgt advies

We zoeken samen hulp

Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag gratis bereikbaar. Bel met 0800 – 2000.

Vraag en antwoord

 • Kan ik anoniem blijven?

  Wil je advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf? Je kunt je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met je welke professionele hulp er nodig is. Als je wil, kun je anoniem blijven.

 • Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld. Kan ik zelf melden?

  Iedereen kan melden bij Veilig Thuis. Het beste is om eerst telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis Friesland via 0800 – 2000 of vul het contactformulier in. Om een goed beeld van de situatie te vormen vinden we telefonisch contact erg belangrijk. Tijdens dit gesprek kan samen met de medewerker worden besloten of er wel of geen melding moet worden gedaan.

 • Wat doet Veilig Thuis voor mij?

  Veilig Thuis…

  • geeft informatie en advies bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kinder- of ouderenmishandeling;
  • onderzoekt wat er aan de hand is;
  • organiseert de juiste hulp;
  • doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.
 • Met wie in mijn gezin wil Veilig Thuis praten?

  Als wij willen uitzoeken wat in jouw gezin moet gebeuren om de veiligheid te herstellen willen we met alle gezinsleden praten. Dus ook met kinderen en andere gezinsleden, zelfs als die niet bij een incident aanwezig zijn geweest. Dit is onze wettelijke plicht, maar we vinden het ook belangrijk om de mening van iedereen te horen. Iedereen heeft ook recht op een gesprek. Dat helpt ons om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie en zo onafhankelijk mogelijk te bekijken wat nodig is.

 • Mag Veilig Thuis zomaar informatie over de situatie bij mij thuis vragen aan de school, mijn hulpverlener of mijn huisarts als ik dat niet wil?

  Als we onderzoeken wat nodig is om de veiligheid in jouw gezin te herstellen, mogen we de mening vragen van anderen. We noemen dit informanten. We doen dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie en zo onafhankelijk mogelijk te kunnen bekijken wat nodig is. De wet geeft ons de bevoegdheid om dit indien noodzakelijk ook zonder jouw toestemming te doen. Wel moeten we je erover informeren en je vertellen wat er besproken is.

 • Welke gegevens houdt Veilig Thuis over mij bij?
  • Adviesvraag: bij een adviesvraag houdt Veilig Thuis alleen bij wie de vraag heeft gesteld, niet over wie de vraag gaat.
  • Melding: dan noteert Veilig Thuis in ieder geval de namen en adressen van alle betrokkenen. We leggen alle gegevens vast die nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen. Dat doen we zo feitelijk mogelijk, zonder de informatie in te kleuren. We horen alle betrokken partijen, ook betrokken professionals. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jullie situatie. Als er feiten en meningen van anderen worden vastgelegd, dan wordt vermeld wie de bron is. Indien nodig wordt door Veilig Thuis direct contact opgenomen met de gemeente voor het inzetten van (acute) hulpverlening.

Bij wie kun je ook terecht?

 • Praat erover met iemand die je vertrouwt.

  Heb je te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld in jouw gezin? Blijf er niet mee rondlopen. Praten met een goede vriend, een familielid of een buurman of –vrouw is een belangrijke eerste stap. Als je jonger bent dan 18 jaar kun je ook praten met iemand op jouw school of bellen met de Kindertelefoon (bel: 0800-0432).

  Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Je kunt je hart luchten bij deze persoon, en je kunt ook vragen of hij of zij met je mee gaat naar een hulpinstantie. Op de website van jouw gemeente vind je meer informatie over hulpverleners in jouw buurt.

  Je kunt ook zelf hulp zoeken.

Wat gebeurt er als je Veilig Thuis belt? – Animatie van VNGemeenten
Tips voor kinderen en jongeren. Wat kun je doen als het thuis niet zo goed gaat?

Als iemand aan je lichaam heeft gezeten en dat vond je niet oké, dan noemen we dat seksueel misbruik. Wat kun je doen als dit gebeurt? En hoe kan het dat je in de war bent en dat je je schuldig voelt? In deze vlogs legt het CSG dit uit. Bellen met Veilig Thuis kan ook 0800-2000 (gratis) 24/7.