Partnergeweld is al het geweld dat tussen jou en (ex-)partner plaatsvindt. Het kan gaan om lichamelijke mishandeling, seksueel geweld, psychische mishandeling. Partnergeweld komt vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Als je ermee te maken hebt ben je dus niet de enige.

Het geweld ontstaat niet ineens, maar sluipt meestal langzaam je relatie binnen. Vaak kun je zelf niet eens meer aangeven wanneer en hoe het precies begon. De gevolgen zijn groot, je kunt te maken krijgen met lichamelijke of psychische klachten die jouw gezondheid en je functioneren ernstig kunnen bedreigen. In veel relaties waarin geweld wordt gebruikt, zie je een geweldsspiraal. Dat betekent dat naarmate het geweld vaker voorkomt, het steeds ernstiger wordt. Daarmee wordt ook je relatie complexer en lukt het steeds minder om de spiraal te doorbreken. Als er niets gebeurt in je relatie, zal na verloop van tijd de spanning weer oplopen en is er opnieuw geweld.

 • Kinderen en partnergeweld
  Kinderen die wonen in een gezin waar geweld voorkomt, kunnen ernstige trauma’s oplopen, ook als ze het geweld niet zelf hebben gezien. Ze groeien op met twijfels en verwarring over de betekenis van liefde, intimiteit en geweld. De meest voorkomende reacties van kinderen zijn verdriet, angst, boosheid en machteloosheid. Vooral de angst dat je nooit weet wat je thuis aantreft of wanneer er weer ruzie zal zijn is voor kinderen ernstig.
 • Jongeren en partnergeweld
  Ook als jongere kun je te maken krijgen met partnergeweld, ook wel eens dating violence genoemd. Veel jongeren hebben al in de verkeringstijd te maken met geweld in een relatie. Vaak is je partner je eerste echte vriendje of vriendinnetje, waarmee je je eerste romantische ervaringen hebt. Dating violence kan om allerlei vormen van geweld gaan, zoals schelden, beledigen, jaloezie, isoleren van familie en vrienden, negeren, persoonlijke spullen vernietigen, geheimen doorvertellen, slaan, aan haren trekken, ongewenst seksueel aanraken, geweld gebruiken om seks te hebben, verkrachting en aanranding.
Dit kun je doen

Zelf zorgen dat het geweld stopt is soms te moeilijk omdat je niet meer weet hoe je je relatie kunt veranderen of bang bent om er met je partner over te praten.

Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

 • Praat erover met iemand die je vertrouwt

  Heb je te maken met huiselijk geweld in jouw gezin? Blijf er niet mee rondlopen.

   

  Dit kun je doen als er in jouw gezin huiselijk geweld is

  Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Een goede vriend, een familielid of een buurman of -vrouw die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt. Als je eenmaal die eerste stap hebt gezet, zul je merken dat het best goed voelt om je hart te luchten.

  Behalve jouw verhaal vertellen aan deze persoon kun je ook vragen of hij of zij met je mee gaat naar een hulpinstantie.

  Je kunt ook praten met lotgenoten, mannen en vrouwen die hetzelfde meemaken als jij. Of je kunt zelf naar goede hulp zoeken.

   

  Dit kun je als kind doen

  Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Als je het niet aandurft om met een volwassene te praten dan kun je misschien praten met iemand van jouw leeftijd. Een vriend, buurmeisje of klasgenoot die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt. Als je eenmaal die eerste stap hebt gezet zul je merken dat het best goed voelt om je hart te luchten. Daarna kun je misschien wel praten met een volwassene, bijvoorbeeld iemand op school, een buurvrouw of een oom of tante.

   

  Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

  Als je je zorgen maakt om iemand anders, praat er dan over met iemand die je vertrouwt. Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Iemand anders kijkt misschien op een heel andere manier naar jouw verhaal. Samen kun je bespreken wat je hierna het beste kunt doen. En als je een professional bent, volg je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 • Praat met de personen om wie het gaat

  Praten met personen over wie jij je zorgen maakt, is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kan een betrokkene zich misschien schamen en wil diegene het verborgen houden. Dit kan het lastig maken het gesprek aan te gaan. Realiseer je echter dat het voor een betrokkene juist ook heel helpend kan zijn dat iemand anders het bespreekbaar maakt. Zelf durven ze de stap niet te zetten om erover te gaan praten. Het bespreekbaar maken van zorgen door iemand anders, kan een eerste stap zijn om er juist wel over te praten, wat ook een grote opluchting kan zijn. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Dan is het ook goed om daar achter te komen. Als er wel sprake is van geweld, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

   

 • Neem contact op met Veilig Thuis

  Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling.

   

  Je kunt bellen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies. De medewerker kijkt samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.

   

  Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Soms is er niet duidelijk wat er aan de hand is, dus soms moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar lukt dat niet, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn, als dat voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig is.

 • Dreigt er direct gevaar? Bel 112!

  Bel in geval van nood altijd direct 112.

Meer informatie