Veelgestelde vragen

Het gaat thuis niet goed

Wil je advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf? Je kunt je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met je welke professionele hulp er nodig is. Als je wil, kun je anoniem blijven.

Iedereen kan melden bij Veilig Thuis. Het beste is om eerst telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis Friesland via 0800 – 2000 of vul het contactformulier in. Om een goed beeld van de situatie te vormen vinden we telefonisch contact erg belangrijk. Tijdens dit gesprek kan samen met de medewerker worden besloten of er wel of geen melding moet worden gedaan.

Veilig Thuis…

 • geeft informatie en advies bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kinder- of ouderenmishandeling;
 • onderzoekt wat er aan de hand is;
 • organiseert de juiste hulp;
 • doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.

Als wij willen uitzoeken wat in jouw gezin moet gebeuren om de veiligheid te herstellen willen we met alle gezinsleden praten. Dus ook met kinderen en andere gezinsleden, zelfs als die niet bij een incident aanwezig zijn geweest. Dit is onze wettelijke plicht, maar we vinden het ook belangrijk om de mening van iedereen te horen. Iedereen heeft ook recht op een gesprek. Dat helpt ons om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie en zo onafhankelijk mogelijk te bekijken wat nodig is.

Als we onderzoeken wat nodig is om de veiligheid in jouw gezin te herstellen, mogen we de mening vragen van anderen. We noemen dit informanten. We doen dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie en zo onafhankelijk mogelijk te kunnen bekijken wat nodig is. De wet geeft ons de bevoegdheid om dit indien noodzakelijk ook zonder jouw toestemming te doen. Wel moeten we je erover informeren en je vertellen wat er besproken is.

 • Adviesvraag: bij een adviesvraag houdt Veilig Thuis alleen bij wie de vraag heeft gesteld, niet over wie de vraag gaat.
 • Melding: dan noteert Veilig Thuis in ieder geval de namen en adressen van alle betrokkenen. We leggen alle gegevens vast die nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen. Dat doen we zo feitelijk mogelijk, zonder de informatie in te kleuren. We horen alle betrokken partijen, ook betrokken professionals. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jullie situatie. Als er feiten en meningen van anderen worden vastgelegd, dan wordt vermeld wie de bron is. Indien nodig wordt door Veilig Thuis direct contact opgenomen met de gemeente voor het inzetten van (acute) hulpverlening.

Home — Voorpagina

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Veilig Thuis Friesland en Jeugd- en Gezinsbescherming) een aantal maatregelen genomen om haar taak in de provincie verantwoord te kunnen blijven uitvoeren. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en nemen hiermee onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan.

 

Om de continuïteit van het primair proces te kunnen blijven waarborgen, zijn in ieder geval t/m 30 april de volgende maatregelen van kracht:

 

 • Het kantoor van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is voor bezoekers gesloten.
 • Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, op kantoor geldt een minimale bezetting.
 • Face-to-face-contact met cliënten wordt beperkt, interne en externe overleggen worden geannuleerd. Er wordt zoveel mogelijk telefonisch of via Whats-app overlegd.
 • Alle spoedeisende werkzaamheden behouden de hoogste prioriteit en blijven doorgaan.

 

De maatregelen gelden voor zowel het contact met cliënten van Veilig Thuis Friesland als voor de cliënten van Jeugd- en Gezinsbescherming.

 

Een speciaal daarvoor ingesteld crisisteam volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en bespreekt dagelijks welke maatregelen nodig zijn om, ondank het virus, de maatschappelijke taak van zowel Veilig Thuis als Jeugd- en Gezinsbescherming te kunnen blijven uitvoeren. Als zich wijzigingen in deze maatregelen voordoen, zullen we dat direct melden op de website.

 

Meer informatie over het Coronavirus kijk dan ook op de website van het RIVM.

Voordat wij een melding beoordelen, nemen wij contact op met de direct betrokkenen. Dit zijn de personen waar de melding direct betrekking op heeft. Na dit contact voegen we alle informatie die bij Veilig Thuis bekend is samen en  bekijken we wat op korte termijn nodig is om een veilige situatie te realiseren. Ook kijken we welke hulp op de lange termijn nodig is. Nadat hier een besluit in is genomen, nemen wij opnieuw contact op met de direct betrokkenen om hen te informeren over de uitkomst. In andere situaties wordt er een besluit genomen voordat er contact met direct betrokkenen wordt opgenomen.

Bel naar 0800-2000 (gratis) 24/7 of neem contact met ons op via het contactformulier.

 

Ben je professional, volg dan de stappen van de meldcode, zo nodig vul je een zorgmeldingsformulier in en stuur je deze retour naar Veilig Thuis Friesland.

 

Veilig Thuis…

 • geeft informatie en advies bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kinder- of ouderenmishandeling;
 • onderzoekt wat er aan de hand is;
 • organiseert de juiste hulp;
 • doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.

Je zoekt contact met Veilig Thuis…

 • Veilig Thuis geeft advies
 • Veilig Thuis onderzoekt
 • Veilig Thuis organiseert
 • Veilig Thuis doorbreekt
 • Veilig Thuis geeft voorlichting

 

Meer informatie vindt je ook op: Wat doet Veilig Thuis

Er zijn veel uitingen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling die allemaal een eigen aanpak op maat nodig hebben. Veilig Thuis heeft als expertisecentrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling kennis en ervaring met alle uitingen en vormen van geweld die voorkomen in gezinnen en relaties. Alle uitingen van geweld kunnen voorkomen bij kinderen, volwassenen en ouderen. Klik hier voor de diverse vormen en uitingen van geweld.

Ik ben professional

Ja, dat mag. Houd je wel aan de regels die te maken hebben met de privacy en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Je mag altijd zonder de naam van betrokkenen te noemen, advies aan ons vragen. Als je een melding wilt doen moet je dit wel eerst met je cliënt bespreken. Wanneer wij informatie aan jou vragen, bespreken we dit wel met betrokkenen, maar we vragen geen toestemming. Het is dan aan jou of jij ook zonder die toestemming jouw visie wilt bespreken.

Bel naar 0800-2000 (gratis) 24/7 of neem contact met ons op via het contactformulier.

 

Ben je professional, volg dan de stappen van de meldcode, zo nodig vul je een zorgmeldingsformulier in en stuur je deze retour naar Veilig Thuis Friesland.

 

Maak je je zorgen over de veiligheid van iemand in de omgeving? Bel dan met Veilig Thuis. Ook als je twijfelt. 0800-2000 (gratis) 24/7.

 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen.

In de samenwerkingsovereenkomst worden de taken en verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis en de gebiedsteams helder en goed afgebakend omschreven. In het belang van directbetrokkenen die te maken hebben met (vermoedens) van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling stappen we af van het idee dat óf Veilig Thuis, óf het lokale veld, óf een andere instelling of professional de algehele verantwoordelijkheid draagt. Deze overeenkomst bevat meerdere momenten van samenwerking tussen alle bij de casus betrokken partijen. Een effectieve aanpak kan alleen tot stand komen vanuit het besef dat meerdere partijen zo veel mogelijk gelijktijdig hun bijdrage en inzet leveren aan veiligheid en herstel in gezinnen en huishoudens. Ieder vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid en met de bereidheid om met de andere partij(en) mee te denken en hen ondersteuning te bieden.

Veilig Thuis biedt zelf geen hulp, maar organiseert de noodzakelijke hulpverlening en ondersteuning om de veiligheid in het gezin op korte en lange termijn te herstellen en handhaven.

Ik maak mij zorgen om iemand

Je zorgen maken om iemand is niet fijn. Helemaal niet als die zorgen gaan over huiselijk geweld. Maar, wat is er eigenlijk aan de hand? Is het wel aan jou om iets te doen? Ja. Juist jij kunt helpen. Want ook als je twijfelt, kun je iets doen. Dus kijk naar de signalen waar je op kunt letten, praat erover en vraag om hulp. Op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staat wat je kunt doen. Je kunt in alle gevallen via 0800-2000 (gratis) 24/7 bij Veilig Thuis terecht voor advies en hulp.

 

Mishandeling is soms moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die je kunnen opvallen. Stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben op onlogische plekken. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Maar ook een onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. En tenslotte ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet. Iemand die angstig, schrikachtig of depressief is. Maar ook mishandeling of verwaarlozing van een huisdier kan een teken zijn dat het niet goed gaat in het gezin.

 

Bij een oudere kunnen dit signalen zijn: een slecht verzorgd uiterlijk, urinegeur, blauwe plekken op vreemde plaatsen, somber en lusteloos gedrag, angstig en schrikachtig gedrag, of onderdanig gedrag naar de verzorgende.

 

Het kunnen allemaal signalen zijn dat het bij een gezin thuis of met een oudere niet goed gaat. Dit zijn slechts voorbeelden. Bedenk je dat elk geval uniek is, en ga op je gevoel af als je denkt dat er iets niet klopt. Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis 0800-2000 (gratis) 24/7. Je kunt altijd iets doen.

Je zoekt contact met Veilig Thuis…

 • Veilig Thuis geeft advies
 • Veilig Thuis onderzoekt
 • Veilig Thuis organiseert
 • Veilig Thuis doorbreekt
 • Veilig Thuis geeft voorlichting

 

Meer informatie vindt je ook op: Wat doet Veilig Thuis

Wil je advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf? Je kunt je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met je welke professionele hulp er nodig is. Als je wil, kun je anoniem blijven.