Veilig Thuis…

  • geeft informatie en advies bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kinder- of ouderenmishandeling;
  • onderzoekt wat er aan de hand is;
  • organiseert de juiste hulp;
  • doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.

Veilig Thuis Friesland is onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis geregeld. We vallen onder toezicht van de Inspectie Jeugdzorg. Ons werkgebied is de gehele provincie Friesland.

Kwaliteit

Veilig Thuis levert kwalitatief goede diensten. Hierop vindt een continue controle plaats. We zijn een lerende organisatie met medewerkers die zich blijven ontwikkelen op allerlei gebieden: we leren van onszelf, van elkaar en van onze cliënten. Voortdurend optimaliseren we onze kwaliteit. Dat doen we op alle niveaus in de organisatie met de kwaliteitscirkel: plan-do-check-act. Op deze manier werken we planmatig en resultaatgericht. Op 31 oktober 2018 is Veilig Thuis Friesland gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2015.

Animatie over gefaseerde ketenzorg – Visie op Veiligheid
(Veilig Thuis en Augeo Foundation)