Veilig Thuis Friesland, Fier, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), GGZ Forensische Poli, Veiligheidshuis Fryslân en Friese gemeenten werken nauw samen in de aanpak huiselijk geweld. Het gezamenlijke doel is het terugdringen van hermeldingen en het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Dagelijks worden politiemeldingen huiselijk geweld door veilig Thuis beoordeeld op ernst en urgentie en op inhoud verdeeld naar de betrokken organisaties. De aangewezen organisatie legt zo spoedig mogelijk (48 uur) contact met de gezinnen of huishoudens, maken een veiligheidsplan en zetten hulp in.

 

Ernstig en hardnekkige casuïstiek wordt doorgezet naar de multidisciplinaire aanpak MDA++.