De Multidisciplinaire Aanpak++ is een aanpak waar verschillende sectoren, specialisten, het wijk- en gebiedsteam en het gezin samenwerken. De aanpak richt zich op zowel kindermishandeling, huiselijk geweld als seksueel geweld. Problematiek die in een aantal gevallen met elkaar verbonden is en in de MDA++ aanpak in gezamenlijkheid wordt opgepakt en gevolgd.

 

Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende organisaties:

 

MDA++ is de voorziening die Veilig Thuis, als spin in het web van een geïntegreerde aanpak, nodig heeft om bij ernstige en hardnekkige problematiek geweld en mishandeling te helpen stoppen en langdurige veiligheid te realiseren. De samenwerking met de directbetrokkenen staat hierin centraal.

 

Bekijk ook:

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rolien Tolsma, Hoofd gedragswetenschappelijke staf Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
T   058 233 37 77

Maarten van der Gronde, Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot Specialist bij Fier
T   058 2157084
E   mvandergronde@fier.nl