Om je goed te kunnen helpen, verzamelt, bespreekt en bewaart Veilig Thuis Friesland (onderdeel van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) informatie over jou. Wij zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Deze gegevens plaatsen wij in een dossier. Op de website van Regiecentrum hebben we alles over privacy uitgelegd. Je leest daar meer over hoe wij omgaan met jouw gegevens en wat je rechten zijn.