Veelgestelde vragen

Samenwerking

Slachtoffers van aanranding of verkrachting kunnen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Friesland terecht voor medische en psychologische zorg en forensisch onderzoek. Hierin wordt samengewerkt met politie Friesland, GGD Fryslân, Veilig Thuis en Slachtofferhulp Nederland. Wanneer het seksueel geweld een minderjarig slachtoffer betreft wordt samengewerkt met het Nederlands Forensisch instituut (NFI) dat het forensisch onderzoek doet.

Vanzelfsprekend wordt er samengewerkt met bestaande hulpverlening van slachtoffers en wordt er gezocht naar de meest passende hulpverlening na de interventies van het Centrum Seksueel Geweld Friesland. Het Centrum Seksueel Geweld Friesland is niet een fysieke plek maar een intensieve samenwerking.

Welke hulp hebben kinderen na seksueel misbruik nodig? En wat moet je als zorgprofessional doen als je seksueel misbruik bij een kind vermoedt? Over deze en andere vragen heeft het Centrum Seksueel Geweld (CSG) een serie van negen vlogs gemaakt. In de serie korte filmpjes op YouTube, speelt het CSG in op de informatiebehoefte van zorgprofessionals over seksueel misbruik van kinderen. Klik hier om de vlogs te bekijken. Melding maken van seksueel misbruik, gebruik het zorgmeldingsformulier of bel 0800-2000 (gratis) 24/7.

Het telefoonnummer van het CSG Friesland is: 0800-0188
Ook te bereiken via: friesland@centrumseksueelgeweld.nl

In de samenwerkingsovereenkomst worden de taken en verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis en de gebiedsteams helder en goed afgebakend omschreven. In het belang van directbetrokkenen die te maken hebben met (vermoedens) van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling stappen we af van het idee dat óf Veilig Thuis, óf het lokale veld, óf een andere instelling of professional de algehele verantwoordelijkheid draagt. Deze overeenkomst bevat meerdere momenten van samenwerking tussen alle bij de casus betrokken partijen. Een effectieve aanpak kan alleen tot stand komen vanuit het besef dat meerdere partijen zo veel mogelijk gelijktijdig hun bijdrage en inzet leveren aan veiligheid en herstel in gezinnen en huishoudens. Ieder vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid en met de bereidheid om met de andere partij(en) mee te denken en hen ondersteuning te bieden.

Bekijk hier de “Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis – Gebiedsteams Friesland”.

Veilig Thuis Friesland, Fier, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), GGZ Forensische Poli, Veiligheidshuis Fryslân en Friese gemeenten werken nauw samen in de aanpak huiselijk geweld. Het gezamenlijke doel is het terugdringen van hermeldingen en het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Dagelijks worden politiemeldingen huiselijk geweld door veilig Thuis beoordeeld op ernst en urgentie en op inhoud verdeeld naar de betrokken organisaties. De aangewezen organisatie legt zo spoedig mogelijk (48 uur) contact met de gezinnen of huishoudens, maken een veiligheidsplan en zetten hulp in.

Ernstig en hardnekkige casuïstiek wordt doorgezet naar de multidisciplinaire aanpak MDA++.

De Multidisciplinaire Aanpak++ is een aanpak waar verschillende sectoren, specialisten, het wijk- en gebiedsteam en het gezin samenwerken. De aanpak richt zich op zowel kindermishandeling, huiselijk geweld als seksueel geweld. Problematiek die in een aantal gevallen met elkaar verbonden is en in de MDA++ aanpak in gezamenlijkheid wordt opgepakt en gevolgd.

Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende organisaties:

MDA++ is de voorziening die Veilig Thuis, als spin in het web van een geïntegreerde aanpak, nodig heeft om bij ernstige en hardnekkige problematiek geweld en mishandeling te helpen stoppen en langdurige veiligheid te realiseren. De samenwerking met de directbetrokkenen staat hierin centraal.

Meer weten over het MDA++ kijk op de website: www.mdafriesland.nl