Veelgestelde vragen

Ik ben professional

Veilig Thuis biedt zelf geen hulp, maar organiseert de noodzakelijke hulpverlening en ondersteuning om de veiligheid in het gezin op korte en lange termijn te herstellen en handhaven.

In de samenwerkingsovereenkomst worden de taken en verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis en de gebiedsteams helder en goed afgebakend omschreven. In het belang van directbetrokkenen die te maken hebben met (vermoedens) van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling stappen we af van het idee dat óf Veilig Thuis, óf het lokale veld, óf een andere instelling of professional de algehele verantwoordelijkheid draagt. Deze overeenkomst bevat meerdere momenten van samenwerking tussen alle bij de casus betrokken partijen. Een effectieve aanpak kan alleen tot stand komen vanuit het besef dat meerdere partijen zo veel mogelijk gelijktijdig hun bijdrage en inzet leveren aan veiligheid en herstel in gezinnen en huishoudens. Ieder vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid en met de bereidheid om met de andere partij(en) mee te denken en hen ondersteuning te bieden.

Maak je je zorgen over de veiligheid van iemand in de omgeving? Bel dan met Veilig Thuis. Ook als je twijfelt. 0800-2000 (gratis) 24/7.

 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen.

Bel naar 0800-2000 (gratis) 24/7 of neem contact met ons op via het contactformulier.

 

Ben je professional, volg dan de stappen van de meldcode, zo nodig vul je een zorgmeldingsformulier in en stuur je deze retour naar Veilig Thuis Friesland.

 

Ja, dat mag. Houd je wel aan de regels die te maken hebben met de privacy en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Je mag altijd zonder de naam van betrokkenen te noemen, advies aan ons vragen. Als je een melding wilt doen moet je dit wel eerst met je cliënt bespreken. Wanneer wij informatie aan jou vragen, bespreken we dit wel met betrokkenen, maar we vragen geen toestemming. Het is dan aan jou of jij ook zonder die toestemming jouw visie wilt bespreken.