In iedere basisschool klas zitten gemiddeld twee kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. In meer dan de helft van de gevallen (58 procent) vindt seksueel geweld in de thuisomgeving plaats. Het is daardoor aannemelijk dat de dader een familielid of bekende van het slachtoffer is. Dit komt naar voren uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

De kinderen dragen, vaak jarenlang, een zwaar en aanwezig geheim met zich mee. Als maatschappij hebben we de verantwoordelijkheid om kinderen die misbruikt worden te beschermen. Op initiatief van het Centrum Seksueel Geweld is de video ‘Durf te zien’ ontwikkeld.

Centrum Seksueel geweld: Campagne video ‘Durf te zien’.

Heb jij het vermoeden dat een kind in jouw omgeving slachtoffer is van seksueel misbruik? Neem dan voor informatie en advies contact op met het Centrum Seksueel Geweld. Dit kan door te bellen naar 0800-0188 of te chatten via www.chatmetcsg.nl.

Vormen van seksueel geweld in de thuissfeer

Uit registratiecijfers van de politie blijkt dat het seksueel geweld tegen kinderen dat plaatsvindt in een woning onder meer bestaat uit incest, verkrachting, sexting en aanranding. Uit eerder onderzoek van de Nationaal Rapporteur bleek dat bij ruim een derde van de veroordelingen voor seksueel geweld tegen kinderen sprake was van een familieband tussen dader en slachtoffer. Waarschijnlijk gaat het in deze cijfers nog om een onderschatting, omdat bekend is dat slachtoffers van incest, meer nog dan slachtoffers van ander seksueel geweld, vaak veel moeite hebben hierover te praten.

Verdachten vaak jonger dan 21 jaar

Veel verdachten van seksueel geweld tegen kinderen zijn jonger dan 21 jaar (38%). Deze jonge verdachten maken vaak leeftijdsgenoten tot slachtoffer. Bij delicten met verdachten die jonger zijn dan 21 jaar en minder dan 5 jaar met hun slachtoffers schelen, komt verkrachting het meeste voor, gevolgd door sexting en aanranding. Het seksueel geweld dat tussen kinderen onderling plaatsvindt, onderstreept het belang van goede seksuele en relationele vorming voor alle kinderen, passend bij hun leeftijd. Goede voorlichting voor kinderen over seksualiteit draagt bij aan een gezonde seksuele ontwikkeling en is belangrijk in de preventie van seksueel geweld tegen kinderen, zowel in de offline als online wereld. Zo is het belangrijk dat ze leren wat het betekent om respectvol met elkaar om te gaan, de grenzen van anderen te herkennen en te respecteren en wat te doen wanneer anderen hun grenzen overschrijden. Scholen hebben hierin een belangrijke rol.

Meer weten over seksueel geweld of kindermishandeling? Klik dan hier.