In de samenwerkingsovereenkomst worden de taken en verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis en de gebiedsteams helder en goed afgebakend omschreven. In het belang van directbetrokkenen die te maken hebben met (vermoedens) van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling stappen we af van het idee dat óf Veilig Thuis, óf het lokale veld, óf een andere instelling of professional de algehele verantwoordelijkheid draagt. Deze overeenkomst bevat meerdere momenten van samenwerking tussen alle bij de casus betrokken partijen. Een effectieve aanpak kan alleen tot stand komen vanuit het besef dat meerdere partijen zo veel mogelijk gelijktijdig hun bijdrage en inzet leveren aan veiligheid en herstel in gezinnen en huishoudens. Ieder vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid en met de bereidheid om met de andere partij(en) mee te denken en hen ondersteuning te bieden.

Bekijk hier de “Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis – Gebiedsteams Friesland”.