Ja, dat mag. Houd je wel aan de regels die te maken hebben met de privacy en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Je mag altijd zonder de naam van betrokkenen te noemen, advies aan ons vragen. Als je een melding wilt doen moet je dit wel eerst met je cliënt bespreken. Wanneer wij informatie aan jou vragen, bespreken we dit wel met betrokkenen, maar we vragen geen toestemming. Het is dan aan jou of jij ook zonder die toestemming jouw visie wilt bespreken.