Telefoon | 058 – 233 37 77
klachtencommissie@regiecentrumbv.nl 

  • Correspondentieadres:
    Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
    T.a.v. onafhankelijke klachtencommissie
    Postbus 312 | 8901 BC Leeuwarden