De wet geeft ons de bevoegdheid om zonder jouw toestemming gegevens op te vragen. Wel moeten we je informeren over wat er besproken is.

Meer informatie hierover en over hoe jouw privacy geregeld is, vind je hier.