Oudermishandeling is mishandeling door een kind gericht op zijn ouder(s). Bij oudermishandeling wil je kind macht en controle krijgen over jou als ouder. Dit gaat verder dan de ruzies en spanningen die tussen bijna alle ouders en kinderen wel eens voorkomen. En kan in alle leeftijdscategorieën voorkomen. Je kind mishandelt je lichamelijk of psychisch of buit je financieel uit. En dit kan grote gevolgen hebben voor iedereen in je gezin.

 • De gevolgen voor het kind
  Als je gewend bent om geweld te gebruiken tegen je ouders is later het aangaan van een volwassen, gelijkwaardige relatie niet eenvoudig.
 • De gevolgen voor ouders
  Vooral de psychische schade die je als ouder ondervindt laat diepe wonden na. Als ouder blijf je erg lang loyaal naar je kind, je schaamt je en vindt het moeilijk om hulp te zoeken bij het stoppen van het geweld. Het taboe is groot. Toch hoef je je niet te schamen, want uit onderzoek blijkt dat kind-oudergeweld vaak voorkomt.

 • De gevolgen voor de rest van het gezin
  Kinderen uit een gezin waar geweld voorkomt, kunnen ernstige trauma’s oplopen, ook als ze het geweld niet zelf hebben gezien. Ze groeien op met twijfels en verwarring over de betekenis van liefde, intimiteit en geweld. De meest voorkomende reacties van kinderen zijn verdriet, angst, boosheid en machteloosheid. Vooral de angst dat je nooit weet wat je thuis aantreft of wanneer er weer ruzie zal zijn, is voor kinderen ernstig.
Dit kun je doen

Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

 • Praat erover met iemand die je vertrouwt
  Dit kun je doen als er in jouw gezin sprake is van kind-oudermishandeling

  Praten met iemand in jouw omgeving kan een eerste stap zijn. Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Of kan het goed voelen om je hart te luchten. Bij een goede vriend, een familielid of een buurman of -vrouw die je vertrouwt. Wat jij het prettigst vindt.

  Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

  Als je je zorgen maakt om iemand anders, praat erover met iemand die je vertrouwt. Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Samen kun je bespreken wat je het beste kunt doen.

  Als je een professional bent, volg je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 • Praat met de personen om wie het gaat

  Praten met personen over wie jij je zorgen maakt, is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kan een slachtoffer of pleger van geweld zich misschien schamen en wil diegene het verborgen houden. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Toch is het goed om daar achter te komen. Als er wel sprake is van geweld, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

 • Zoek hulp

  Het geweld stopt niet vanzelf. Neem contact op met Veilig Thuis. Je kunt bellen voor advies en ondersteuning.

 • Neem contact op met Veilig Thuis

  Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling.

   

  Je kunt bellen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies. De medewerker kijkt samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is.

   

  Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Soms is er niet duidelijk wat er aan de hand is en moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar lukt dat niet, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn, als dat voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig is.

   

  Twijfel je? Bel dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!
  Telefoon: 0800-2000 (gratis) 24/7

 • Dreigt er direct gevaar? Bel 112!

  Bel in geval van nood altijd direct 112.

Meer informatie: