Als jouw familie vindt dat door jouw gedrag de eer van je familie is geschonden, kan er een risico bestaan op eergerelateerd geweld.

De eer kan bijvoorbeeld geschonden worden als meisjes of vrouwen buiten toezicht van familie zijn, foute vrienden hebben, seks voor het huwelijk of een (veronderstelde) buitenechtelijke relatie hebben, ongehuwd zwanger zijn, een gearrangeerd huwelijk weigeren, of een lesbische identiteit en/of relatie hebben. Bij jongens of mannen gaat het om het hebben van foute vrienden, relatie/seks met een meisje wat door haar familie niet is toegestaan, relatie/seks met een getrouwde vrouw, weigeren van een gearrangeerd huwelijk, homoseksuele identiteit en/of relatie of weigeren om eergerelateerd geweld uit te voeren.

Eergerelateerd geweld kan plaatsvinden om te voorkomen dat de eer wordt geschonden of omdat je familie vindt dat geschonden eer gezuiverd moet worden. Het geweld kan op allerlei manieren plaatsvinden: sociale controle/vrijheidsbeperkingen; psychische mishandeling/angstig maken en dreigen met sancties; fysieke mishandeling/verminking; eermoord; trotsmoord; (gedwongen) zelfmoord; huwelijksdwang; achterlating/terugsturen naar land van herkomst; huwelijkse gevangenschap; gedwongen abortus of afstand van een kind; verstoting; genezingsrituelen en bezweringen.

Een vorm van eergerelateerd geweld is huwelijksdwang

Dan word je, tegen je zin gedwongen tot een huwelijk. En dat is in strijd met de rechten van de mens. Blijvend verzet tegen het huwelijk kan aanleiding zijn tot een gedwongen achterlating of eermoord. Gedwongen achterlating kan ook voorkomen zonder huwelijksdwang. Dan mag je, tegen je zin, na bijvoorbeeld een vakantie niet meer terug naar Nederland.

Dit kun je doen

Snel en zorgvuldig ingrijpen is nodig omdat het vaak ernstige, levensbedreigende zaken zijn. Om slachtoffers op tijd te helpen en bescherming te bieden moet iemand de eerste stap zetten.

 • Bedenk met wie je je zorgen kunt delen

  Heb je te maken met dreigend eergerelateerd geweld? Blijf er niet mee rondlopen.

  Dit kun je doen als het over jou gaat

  Bij eergerelateerd geweld kan het heel moeilijk zijn iemand in vertrouwen te nemen, omdat je wilt dat zo min mogelijk mensen ervan weten. Weet dat je te allen tijde anoniem advies kunt vragen bij Veilig Thuis. Als je jonger bent dan 18 jaar, kun je ook praten met iemand op jouw school of bellen met de kindertelefoon.

  Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Je kunt je hart luchten bij deze persoon en je kunt ook vragen of hij of zij met je mee gaat naar bijvoorbeeld de huisarts. Je kunt ook zelf hulp zoeken.

  Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

  Als je je zorgen maakt om iemand anders, wees dan erg voorzichtig met wie je erover praat. Bij eergerelateerd geweld gelden drie belangrijke hoofdregels:

  1. Niet pionieren, schakel deskundigen in bij twijfel. Veilig Thuis heeft expertise in huis om signalen te duiden en te adviseren over vervolgstappen.
  2. Indien er acuut gevaar dreigt, schakel dan altijd met een specialist bij de politie of overleg met Veilig Thuis.
  3. Houd de informatie in zeer kleine kring; openbaarheid verhoogt de kans op eergerelateerd geweld. Je moet zeer zeker geen familie inschakelen. Geef of vraag geen informatie en schakel de familie niet in om te tolken. Zorg dat je altijd in contact blijft met het slachtoffer en bespreek hoe zij of haar veiligheid het beste gewaarborgd is.
 • Praat met de persoon om wie het gaat

  Praten met persoon over wie jij je zorgen maakt is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kan een slachtoffer zich misschien schamen en dit verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Toch is het goed om daar achter te komen. Als er wel sprake is van geweld, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

  Als professional volg je de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Normaal gesproken is openheid richting ouders (bij minderjarigen) de grondhouding; bij eergerelateerd geweld kan dit echter voor meer risico’s zorgen.

 • Neem contact op met Veilig Thuis

  Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling én heeft experts op het gebied van eergerelateerd geweld.

   

  Je kunt bellen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies. De medewerker kijkt samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.

   

  Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Soms is er niet duidelijk wat er aan de hand is, dus soms moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Bij eergerelateerd geweld hanteert Veilig Thuis een zorgvuldige, stapsgewijze aanpak, waarbij de veiligheid van de betrokkenen altijd voorop staat.

   

  Twijfel je? Bel dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!
  Telefoon: 0800-2000 (gratis) 24/7

 • Dreigt er direct gevaar? Bel 112!

  Bel in geval van directe nood altijd 112. De politie heeft experts op het gebied van eergerelateerd geweld.