We willen dat alle kinderen in Nederland veilig opgroeien. Meestal kunnen gezinnen hier zelf voor zorgen, maar soms lukt dat niet. Dan gaan jeugd- en kinderbeschermers aan de slag. Samen met het gezin kijken zij hoe de veiligheid weer in huis gebracht kan worden. Dat is prachtig, maar pittig werk vol dilemma’s. In een publiekscampagne vertellen jeugd- en gezinsbeschermers wie ze zijn en welke dilemma’s ze tegenkomen. En stellen ze de vraag: ‘Wat zou jij doen?’.

In Nederland werken 5.200 jeugd- en kinderbeschermers. Zij willen ervoor zorgen dat de 38.000 kinderen en jongeren die te maken hebben met de jeugd- of kinderbescherming veilig opgroeien.

Dilemma’s

Hoe breng je de veiligheid weer in huis als er ook forse problemen zijn, zoals schulden, verslavingen of psychische problemen? Hoe zorg je ervoor dat een kind zich dan veilig kan ontwikkelen? In de campagnevideo’s delen jeugd- en kinderbeschermers dilemma’s uit hun dagelijks werk. Zo zet jeugdbeschermer Anna-Seruja ons voor het volgende dilemma ‘Houden aan de afspraken of niet?’ Sanne, ervaringsdeskundige vraagt zich af: ‘Ga ik terug naar huis met tegenzin? Ook jeugdreclasseerder Tamme staat in dubio: ‘Geef je een jongen die weer een zwaar delict heeft gepleegd een tweede kans?’
Bekijk alle 13 dilemma’s op watzoujijdoen.nl.

Grote impact

Jeugd- en kinderbeschermers begrijpen heel goed dat hun keuzes grote impact kunnen hebben op kinderen en ouders. Als het niet goed gaat thuis maken jeugd- en kinderbeschermers eerst afspraken om een veilige plek te creëren voor het kind. Als dat geregeld is, maken ze samen met het gezin een plan om de situatie thuis op de lange termijn te verbeteren. En te bepalen welke hulp daarbij nodig is. Met dilemma’s tot gevolg. Want elke keuze heeft voor- en nadelen. En het is nooit precies duidelijk hoe een keuze uiteindelijk zal uitpakken.

Jeugd- en kinderschermers bespreken hun dilemma’s daarom altijd in een team met collega’s en gedragsdeskundigen. Ze worden daarbij gesteund door tools en instrumenten die de veiligheid meten of de kern van het probleem naar boven halen. Ze nemen de besluiten gezamenlijk en laten die toetsen door de kinderrechter. Zo proberen ze zo goed mogelijk te borgen dat kinderen weer veilig kunnen opgroeien.

Over de campagne

De campagne ‘Wat zou jij doen’ is een gezamenlijk initiatief van de jeugd- en kinderschermers van Nederland. Op www.watzoujijdoen.nl kun je de video’s bekijken van onder andere Anna-Seruja, Sanne en Tamme. Voor de campagne worden verschillende social media kanalen ingezet, zoals Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, online nieuwssites en vakbladen, magazines en abri’s op NS-stations.

Werken in de jeugdzorg

Heb je interesse in een baan in deze sector? Kijk dan hier voor de mogelijkheden.