De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân hebben 7 april samenwerkingsafspraken ondertekend van de ‘Lokale Alliantie Noord Oost Friesland; Aanpak voorkoming financieel misbruik ouderen’. Afgevaardigden van elf commerciële en niet-commerciële, private en publieke organisaties uit de regio hebben hun handtekening gezet onder het document.

Hierin staan de doelen en onderlinge afspraken om de risico’s van financieel misbruik onder de aandacht te brengen bij de (semi-) professionals die met oudere mensen werken. Door kennisdeling en bewustwording weten ze eerder aan de bel te trekken om misstanden te voorkomen.

Samenwerken maakt sterker

Deelnemers aan de lokale alliantie delen hun kennis en expertise over het (voorkomen van) financieel misbruik van ouderen. De lokale alliantie bestaat uit Gemeente Dantumadiel, Gemeente Noardeast-Fryslân, Rabobank Drachten Noord-Oost Friesland, Sekuer Notarissen, Notariskantoor Beks, Regiobewind, Unyk Financieel Beheer, Interzorg Groep, Kwadrantgroep, Friese Rechtshulp Advocaten en Veilig Thuis Friesland.

Vergrijzing

Met de toename van het aantal ouderen in Nederland, komen er ook meer meldingen binnen van financieel misbruik. Vaak gebeuren vormen van misbruik door onwetendheid en loyaliteit. “In part fan de âlderen yn ús gemeenten is kwetsber. Wy wolle harren stypje en mei-inoar alles der oan dwaan om finansjeel misbrûk te sinjalearjen en te foarkommen”, aldus Froukje Morsing, vertegenwoordiger van het gebiedsteam Noardeast-Fryslân.

Meer informatie over financieel misbruik: