43% van het totale aantal meldingen bij Veilig Thuis Friesland (VT) betreft een her-melding. Een her-melding is een melding bij Veilig Thuis over een gezinssysteem waarvoor in het verleden al één of meerdere meldingen bij Veilig Thuis zijn binnengekomen maar waarvan het dossier gesloten is. Dit betekent dat het sinds de eerdere melding(en) niet gelukt is om structurele veiligheid te organiseren binnen het gezinssysteem. 

Vanwege het hoge percentage is er onderzoek gedaan binnen Veilig Thuis Friesland en de gemeente Harlingen en Leeuwarden. Er is gekeken naar de risicofactoren die zorgen voor her-meldingen én de beschermingsfactoren die kunnen bijdragen aan het voorkomen van her-meldingen. Dit is in opdracht van het project ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ Friesland. Het onderzoek beslaat de periode 2020/2021. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt tot aanbevelingen voor de Friese gemeenten, Veilig Thuis Friesland en ketenpartners. Door aan de slag te gaan met de aanbevelingen hopen we eerder duurzame veiligheid binnen de (Friese) gezinnen te realiseren.

Webinar rapport Her-meldingen

Op 31 januari 2022 is via een webinar het rapport met aanbevelingen gepresenteerd en is samen met de deelnemers verkend hoe deze kunnen worden opgepakt. Naar voren kwam het belang van een goede samenwerking tussen Veilig Thuis en de wijk- en gebiedsteams. Deze en anderen aanbevelingen worden in een nieuw actieplan meegenomen die in 2022 wordt opgesteld samen met de Friese gemeenten en ketenpartners.  

Meer informatie?

Voor de factsheet met de aanbevelingen willen we u verwijzen naar de bijlage. Heeft u interesse in het onderzoekrapport of wilt u de Webinar (nogmaals) rustig bekijken?
Deze kunnen allebei worden opgevraagd bij Madieke Wiegersma Projectleider GHNT madieke.wiegersma@sdfryslan.nl  of T. 06 256 77 824.