Al 10 jaar werken Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie samen onder de noemer MDA++ om samen met gezinnen kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan.

Wat is MDA++

In het MDA++ (voluit: Multidisciplinaire Aanpak ++) werken organisaties op het gebied van zorg, hulpverlening, politie en justitie samen om huiselijk geweld en mishandeling van kinderen en ouderen te voorkomen en te stoppen. Het gaat hierbij om gezinnen waar doorgaans meerdere problemen tegelijk spelen, soms zelfs al generaties lang. Bij structureel geweld in afhankelijkheidsrelaties zoekt het MDA++ naar de beste oplossing. Jeanette Nijland, Veilig Thuis Friesland: “Het is een succesvolle aanpak waarin deskundigen samen met het gezin al 10 jaar systeemgericht samenwerken. Samen een plan maken en doorpakken.”

Een aanpak die al 10 jaar werkt!

  • Friesland is landelijke voorloper met 10 jaar ervaring.
  • In de afgelopen 10 jaar zijn bijna 500 gezinnen geholpen.
  • De Friese gemeenten geloven in de aanpak en financieren dit.
  • Cliënten van het MDA++ worden zonder wachttijd geholpen.
    Want met complexe problematiek moet er direct gehandeld worden.
  • Het gezin praat en denkt mee in een goede oplossing. Altijd met een vast team ervaren deskundigen.
  • Er is altijd één duidelijk aanspreekpunt voor de betrokkenen en de gezinsleden.

“We laten pas los als iedereen zich gezond kan ontwikkelen en weer veilig verder kan leven”, aldus Linda Terpstra, Fier.

Waarom een samenwerkingsovereenkomst?

Om te voorkomen dat gezinnen steeds hetzelfde verhaal moeten vertellen bij verschillende organisaties, is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarbij we op een veilige en transparante manier informatie uitwisselen. Op basis daarvan wordt de juiste hulp ingezet en worden er tijdig stappen ondernomen. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is op maandag 13 september door de MDA++ partners getekend.

Meer informatie: