Waarover gaat Goede Moeders:

“In de NPO2 documentaire Goede Moeders wordt verloskundige Sylvia van Kospoth uit Friesland gevolgd. Als zij als verloskundige ontdekt dat veel uithuisplaatsingen van kinderen voortvloeien uit slecht gefundeerde rapportages, komt ze klem te zitten tussen haar geweten en haar verantwoordelijkheid het te melden als er een nieuwe baby op komst is.”

NPO2 7 juli 19.50 uur

Veilig opgroeien van kinderen centraal

We zijn geschrokken van het beeld wat geschetst wordt in de documentaire waarin we niet in gesprek zouden gaan met ouders en kinderen. Graag willen we naar aanleiding van de documentaire onze werkwijze toelichten. Als Veilig Thuis een onderzoek start, dan is de eerste stap altijd het gesprek met ouders en kinderen.

Samenwerken aan veiligheid begint al voor de geboorte en dat doe je samen met ouders en hulpverlening. Ook werken we nauw samen met andere betrokkenen, professionals en de collega’s in de wijk- en gebiedsteams, om hulp in te zetten en kinderen veilig en gezond thuis te laten opgroeien. Deze samenwerking is belangrijk, want we hebben elkaar hard nodig om kindermishandeling blijvend te kunnen stoppen.

Advies van Veilig Thuis

Wij maken ons ernstige zorgen dat in de documentaire de boodschap wordt gegeven om niet te melden bij Veilig Thuis, dit is onverantwoordelijk. Het oproepen tot bewust niet melden, kan kinderen zelfs direct in gevaar brengen. Ons belangrijkste doel is om kinderen te beschermen en ouders te helpen.

Om kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen, hebben we in Nederland afgesproken om ons als professionals te houden aan de meldcode. De meldcode bestaat uit vijf stappen om tot een zorgvuldige weging te komen. Uiteindelijk neem je de beslissing of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of het daarnaast mogelijk is dat je hulp verleent of gaat organiseren. Het is belangrijk om ook bij twijfel, contact op te nemen met Veilig Thuis. De medewerkers zijn getraind om mee te denken en te adviseren in alle situaties van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De inhoud van de documentaire doet geen recht aan de inzet en deskundigheid van onze medewerkers.

Onderzoek

De bereidheid van professionals om te melden maakt het mogelijk deskundig onderzoek te doen naar de veiligheid van het bedreigde kind. In meer dan 75 procent van de meldingen komen we niet tot een uitgebreid onderzoek, maar wordt in samenwerking met het gebiedsteam hulp ingezet in het gezin. Landelijk komt het in 0,7% van de zaken voor dat Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) vraagt om verder te onderzoeken of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Dit verzoek wordt vervolgens door de RvdK voorgelegd aan de kinderrechter. Onze inzet is er altijd op gericht dat kinderen in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Een uithuisplaatsing gebeurt alleen wanneer een kind echt in een onveilige situatie zit en beschermd moet worden.

Verantwoordelijk

We hebben in een aantal situaties te maken met ingrijpende beslissingen in het leven van gezinnen. Samen werken we met collega instellingen vanuit een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel naar ouders en kinderen. Het doen van onderzoek en het goed afwegen van feiten is al jaren een proces waar we als keten heel zorgvuldig in willen zijn. Veilig Thuis werkt samen met de Gecertificeerde Instellingen en de RvdK aan het landelijk actieplan Feitenonderzoek. Doel van het actieplan is blijvend te werken aan een heldere en eenduidige basis voor goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten.

Veilig Thuis geeft advies bij huiselijk geweld en/of kinder- en ouderenmishandeling. Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. Of je nu zelf hulp zoekt of je zorgen maakt om een ander, of je nu professional bent of niet, slachtoffer bent of zelf geweld gebruikt.

Als je wilt praten over een situatie of advies wilt, neem dan contact op met Veilig Thuis. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 is voor advies en meldingen 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. De chat is overal in het land op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur beschikbaar.