Veilig Thuis en Regiecentrum kleuren oranje

Van 25 november t/m 10 december is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes: Orange the World. Hier wordt wereldwijd aandacht voor gevraagd door oranje te kleuren. Ook in Friesland en Leeuwarden kleuren diverse gebouwen oranje. Tijdens deze periode vragen we extra aandacht voor de chat van Veilig Thuis.

Orange the World
Wereldwijd krijgt een op de drie vrouwen te maken met geweld. Met de internationale campagne wordt hier aandacht voor gevraagd. Hierbij worden gebouwen oranje verlicht. Oranje staat voor dageraad en zonsopgang; voor een hoopvolle; geweldloze toekomst voor meisjes en vrouwen.

Advies en hulp vragen
Naar schatting licht slechts 40% van de vrouwen wereldwijd een bekende of een organisatie in over wat er gebeurd is. Ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen, ze schamen zich en ze zijn bang dat ze niet serieus worden genomen.

Via de chat op www.veiligthuisfriesland.nl kan men anoniem om hulp en advies vragen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook als er zorgen zijn om een ander.

Gebouwen die o.a. oranje kleuren in Leeuwarden:

  • Veilig Thuis Friesland (Regiecentrum Bescherming en Veiligheid – Jeugd- en Gezinsbescherming)
  • Jeugdhulp Friesland
  • Fier
  • Gouverneursplein het oude Stadhuis
  • Fletcher Hotel het Stadhouderlijk Hof
  • Fontein bij het station

Download hier de flyer#stop geweld tegen vrouwen.

Hilde Tjeerdema, wethouder gemeente Leeuwarden, zet zich in voor Orange the World