Corona verandert de wereld, mensen trekken zich noodgedwongen terug op hun eigen eiland. Maar hoe gaat het achter de dichte voordeuren? Rolien Tolsma (55) is voorzitter van het MDA++, een multidisciplinair team dat kindermishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld in Friesland aanpakt. ,,Wij leren strijdende ouders dat ze hun kinderen beschadigen.’’ In deel 10 van de serie
‘Houvast’ van de Leeuwarder Courant wordt Rolien Tolsma geïnterviewd.

Lees meer.

Bron: Leeuwarder Courant