Door de versoepeling van enkele corona-maatregelen door het kabinet, heeft Regiecentrum Bescherming en Veiligheid haar beleid daarop aangepast. De versoepeling van de maatregelen, de onderbouwing ervan en de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en testen maken het volgens ons mogelijk om vaker te kiezen voor face-to-face contact tussen onze medewerkers en cliënten en medewerkers onderling.

Vanuit onze opdracht vinden wij het belangrijk steeds te bedenken hoe we in deze periode onze begeleiding goed vorm kunnen geven. Hierbij wegen de gevolgen van de beperkingen, nu de maatregelen langer duren, zwaarder. Ons uitgangspunt is daarom dat we waar nodig gaan wij op huisbezoek en ruimte creëren voor het nakomen van omgangsregelingen, waarbij we blijven waken voor de gezondheid van een ieder. Hierbij nemen wij voor ieder cliëntcontact een beslissing op maat, steeds ook in het licht van de landelijke maatregelen.

Onze locatie is zodanig aangepast dat ze gedeeltelijk opengesteld kunnen worden om cliënten te spreken. Daarmee hangt samen dat er ook een grotere aanwezigheid van medewerkers mogelijk is. Waar mogelijk blijven we vanuit huis werken. We blijven het proces nauw volgen.

Meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

Tips voor gezinnen in tijden van corona