Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM. Nu de nieuwe en verlengde maatregelen van het kabinet de komende tijd van kracht zullen blijven, hebben wij onze maatregelen hierop aangepast.

Om de continuïteit van zorg naar kinderen, gezinnen en volwassenen te waarborgen hebben wij de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Het kantoor van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid blijft voorlopig voor bezoekers gesloten. De komende weken zullen er aanpassingen in ons gebouw worden gedaan om de 1,5m afstand te kunnen waarborgen voor onze cliënten en medewerkers.
 • Medewerkers blijven tot 20 mei zoveel mogelijk vanuit huis werken. Op kantoor geldt een minimale en noodzakelijke bezetting.
 • Medewerkers hebben frequent contact met al hun cliënten, betrokken hulpverlening en medewerkers van het wijk- of gebiedsteam. Zo houden ze goed zicht op de veiligheid in de gezinnen/huishoudens.
 • Face-to-face contact met cliënten wordt langzaam uitgebreid. Dankzij de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en testen én inmiddels opgedane ervaring met de 1,5 m maatregel, is het beter mogelijk om face-to-face contacten uit te breiden. Bij elk contact wordt steeds weer een afweging gemaakt in het belang van de veiligheid en gezondheid:
  • Huisbezoek: De criteria om op huisbezoek te gaan hebben wij verruimd, op basis van zijn/haar professionaliteit maakt de medewerker de afweging om op huisbezoek te gaan en volgt hierbij door Regiecentrum opgestelde uitgangspunten en adviezen. Het besluit tot het doen van een huisbezoek wordt op maat bepaald.
  • Bezoek- en omgangsregelingen: De mogelijkheden voor bezoek- en omgangsregelingen worden uitgebreid. De vastgestelde regelingen zijn de afgelopen weken in andere vormen wel door gegaan. Met de huidige lijn van het kabinet wordt er meer ruimte geboden voor face-to-face contact tussen ouders en kinderen van 12 jaar en jonger.
   • Bij kinderen van 12 jaar en jonger wordt de omgang stapsgewijs hervat met face-to-face contact als geen van de betrokkenen corona gerelateerde klachten heeft.
   • Bij kinderen van 13 jaar en ouder wordt voorlopig nog zoveel mogelijk ingezet op beeldbellen in plaats van face-to-face contact.
 • Cliënt contact op kantoor: Het uitgangspunt is dat er de komende periode nog geen cliënt contact op kantoor plaats vindt. Bij hoge uitzondering, in situaties waarbij de noodzaak groot is om cliënten toch op kantoor uit te nodigen, kan hiervan worden afgeweken. Het besluit om een cliënt op kantoor uit te nodigen wordt op maat bepaald.
 • Contact via mail/telefoon: Het uitgangspunt blijft dat contact zoveel mogelijk telefonisch, via de mail óf via beeldbellen plaatsvindt.
 • Het Expertisecentrum werkt aan een aanbod van online trainingen (i.p.v. trainingen op locatie). Op 12 mei vindt een eerste online webinar plaats. Via LinkedIn en onze website kunt u het online aanbod van het Expertisecentrum volgen.
 • Alle spoedeisende werkzaamheden behouden de hoogste prioriteit en blijven doorgaan.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen veel van iedereen vraagt. Een crisisteam volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet, als zich wijzigingen in de maatregelen voordoen, zullen we dat direct melden op de website.

Meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

Tips voor gezinnen in tijden van corona