Op 2 maart 2020 ondertekende wethouder Hilde Tjeerdema het contract Crisishulp in Friesland met de combinatie Spoed4Jeugd bestaande uit Alliade, GGZ Friesland, Veilig Thuis Friesland en Jeugdhulp Friesland.

Spoed4Jeugd is een samenwerkingsverband tussen de vier bovengenoemde aanbieders die gezamenlijk zorg dragen voor geïntegreerde spoedeisende jeugdhulpverlening. De gezamenlijke toegang met een goede beoordeling leidt tot een snelle en juiste matching en crisishulp op de juiste plaats. 

Met het ondertekenen van het contract Crisishulp in Friesland heeft Sociaal Domein Fryslân voor de jaren 2020 t/m 2027 de beschikbaarheid van spoedeisende jeugdhulpverlening in Fryslân gewaarborgd. 

Voor meer informatie over Spoed4Jeugd verwijzen we u naar de website.